This course focuses on the fundamentals of data communication networks. One goal is to give some insight into the rationale of why networks are structured the way they are today and to understand the issues facing the designers of next-generation data networks. Much of the course focuses on network algorithms and their performance. Students are expected to have a strong mathematical background and an understanding of probability theory. Topics discussed include: layered network architecture, Link Layer protocols, high-speed packet switching, queueing theory, Local Area Networks, and Wide Area Networking issues, including routing and flow control.
PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor -- PHP: гіпертекстовий препроцесор), попередня назва: Personal Home Page Tools -- скриптова мова програмування, була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-сервера. PHP є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок (разом із Java, .NET, Perl, Python, Ruby). PHP підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів. PHP -- проект відкритого програмного забезпечення.
Метою кредитного модуля є вивчення методів та теоретичних засад розробки та застосування засобів автоматичної ідентифікації одиниць обліку; вивчення принципів подання інформації у машиночитаному вигляді, застосування документів у машиночитаному вигляді, вивчення питань автоматизації обробки інформації, а також формування у студентів здатностей:
- аналізувати поставлену задачу;
- виконувати вибір методу подання інформації у машиночитаному вигляді;
- формувати спосіб вирішення подання інформації у машиночитаному вигляді;
- визначати найкращій спосіб вирішення поставленої задачі.
Кобол (COBOL, COmmon Business Oriented Language) - одина з найстаріших мов програмування (перша версія в 1959), призначена, в першу чергу, для розробки бізнес-додатків.

У свіжому стандарті мови 2002 року в Кобол додані методи об'єктно-орієнтованого програмування та інші сучасні мовні конструкції. Цього року мова COBOL і його вірні програмісти відзначили ювілей. 50 років тому, комітет, що складався з представників шести найбільших, на той час, виробників комп'ютерів і трьох урядових агентств, вибрав для нової мови ім'я - COBOL, від Common Business-Oriented Language.

Мова пережила багатьох своїх творців, і навіть зараз використовується дуже широко. На щастя, чи на жаль, в Україні вона майже невідома, але в США, судячи зі статистики від Datamonitor досі пишеться до 5 мільйонів рядків коду на COBOL щорічно. Основна сфера застосування - банківська сфера, телефонні оператори, урядові агентства.